Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektisdag 15 november 2011

Trädets tid

Christel Kvants Trädets tid är en otroligt vacker bok. Författarens två söner Tobias och Viktor Kvant står för illustrationerna och foton. Det är en bok om träd och vårt förhållande till dem.
I ett kapitel om träd och tid finns ett avsnitt om Kvilleeken som är Sveriges och troligen även Europas största ek, om man räknar stamtjockleken. Kvilleeken har växt i Sverige sedan vikingatiden och eken var fredad under sina första århundraden.


Västgötalagen stadgade att den som högg ner en ollonbärande ek skulle straffas med böter på 6 öre.
I avsnittet om träd och tro kan man läsa om kunskapens träd och den förbjudna frukten, banyanträdet – symbolen för evigt liv, världsträdet, Yggdrasil och mycket annat. Jag lärde mig också att i Tving, här i Blekinge, finns en plats där gamla lindar växer som stubbskott invid fornlämningar från järnåldern. Troligtvis är det en gammal offerlund.
För den som är intresserad av trädets inverkan på vår hälsa finns ett kapitel om läkande träd och trädgårdar samt  om vårdträd och värkträd.
Boken avslutas med ett avsnitt om vikten av att det finns träd för vår miljö. Här kan man läsa om Påskön - ön som dog med träden. Man har tre olika teorier, att ju fler skulpturer man gjorde fälldes det allt fler träd. Andra tror att träden fälldes för att ge plats åt odlingar och en tredje teori är att råttorna som kom till ön med holländarna ät upp trädens frön och förhindrade deras fortplantning.
Det allra sista stycket heter "träd ger hopp".
Boken är nominerad till Augustpriset i kategorin årets svenska fackbok.
/Katarina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar