Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektisdag 29 november 2011

Det lilla extra! : om drivkrafter i arbetslivet

Det lilla extra! : om drivkrafter i arbetslivet av Ulrika Lundberg,  fil dr i psykologi  som har forskat och undervisat inom områdena stress och utbrändhet, beskriver de drivkrafter som är förknippade med prestationer i arbetslivet. Boken handlar om vad som driver människor att prestera "det lilla extra" och vad som skiljer en motiverad och engagerad medarbetare från en tvångsmässig arbetsnarkoman. Den diskuterar även om det är bra eller dåligt för hälsan att vara engagerad i sitt arbete. Läsaren får tips om hur man kan hantera olika drivkrafter så att de inte blir ett hinder utan en möjlighet till utveckling.
Boken är indelad i tre delar. I den första delen beskrivs olika drivkrafter och personlighetstyper som medberoende, arbetsnarkomani och typ A-beteende. Forskningen har visat att engagemang i arbetslivet hör ihop med bättre hälsa, produktivitet och arbetstrivsel. Samtidigt drabbar ofta en av vår tids stora folksjukdomar, utbrändhet, dem som är engagerade och brinner för sitt jobb.
Frivillighetsteorin, den andra delen tar upp olika motivationsteorier, externa och interna drivkrafter och hur man kan arbeta med dem för att ladda sina batterier. Här finns även ett kort avsnitt om arbetsmiljöns betydelse. Den tredje delen innehåller en sammanfattning och slutsatser.
/Katarina 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar