Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektisdag 6 november 2012

En romsk pojkes uppväxt


Slagskämpen är en självbiografi om en romsk pojkes uppväxt i England på 1980-talet. Författarnamnet Mikey Walsh är en pseudonym. Det är tradition i familjen att äldste sonen ska bli en framgångsrik boxare. Redan som mycket liten pojke måste Mikey träna boxning dagligen och genomlida matcher mot betydligt större och äldre pojkar. Han avskyr att slåss och förlorar alltid vilket leder till att han dagligen utsätts för misshandel av sin far. Hela tiden försöker Mikey vara sin far till lags för att slippa misshandel. Han utsätts även för sexuella övergrepp av en släkting.
Familjen flyttar ständigt till olika husvagnsläger så familjens barn får bara gå i skolan kortare perioder.I tidiga tonåren inser Mikey att han är homosexuell, något som inte är accepterat i den romska kulturen. Som 15-åring tvingas han fly från sin familj. Modern och syskonen beskrivs med värme och boken är trots allt det mörka en varm skildring av romernas liv. Efter att ha lämnat sin familj har Mikey lärt sig att läsa och skriva. Han har skaffat sig en utbildning och arbetar idag på en skola.
/Katarina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar