Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 22 april 2019

Små eldar överallt av Celeste Ng

Celeste Ng är en amerikansk författare, född 1980. Hon debuterade 2014 och det här är hennes andra bok. Boken utspelar sig i det bostadsområde där hon själv växte upp, Shaker Heights, en förort till Cleveland, Ohio. Det var ett av de första planlagda samhällena i USA, ett bostadsområde som planerades från början in i minsta detalj. Det finns regler för hur husen får se ut, vilka färger de får målas i och vad som får odlas i trädgårdarna. Det är vad man kanske skulle kalla ett “fint” område, och de flesta som bor där är vit medelklass.

Boken inleds med en eldsvåda. Därifrån går berättelsen bakåt i tiden för att förklara vad som lett fram till detta drama. I centrum för historien finns två familjer. Familjen Richardson består av makarna Bill och Elena och deras fyra tonårsbarn. Mamman Elena är född och uppvuxen i Shaker Heights. Hon personifierar alla de värden som är viktiga för folk som bor i området, och hennes liv har hittills varit lika välplanerat som bostadsområdet. 

Den andra familjen består av Mia Warren och hennes tonårsdotter Pearl. Mia är konstnär och fotograf, lite bohemiskt lagd, på många sätt är hon motsatsen till Elena Richardson. Mia och hennes dotter har levt ett ganska kringflackande liv, inte stannat länge någonstans. Nu har de slagit sig ner i Shaker Heights och där hyr de ett litet hus som familjen Richardson äger. På olika sätt flätas de här två familjernas liv samman. Pearl börjar umgås med syskonen Richardson, och Mia blir även anställd som hemhjälp hos dem. 

Under den här tiden inträffar det en händelse som skapar stor splittring mellan människorna i det lilla samhället. Ett spädbarn hittas övergivet utanför brandstationen. Myndigheterna placerar barnet hos ett barnlöst par som väntat länge på att få adoptera. Efter ett tag träder barnets biologiska mamma fram och kräver att få tillbaka vårdnaden. Dramat splittrar det lilla samhället i två läger, men skapar också spänningar mellan familjerna. Kvinnan som övergav sitt barn är en väninna till Mia, medan paret som tog hand om barnet är vänner till Richardsons. Tonårsbarnens liv börjar också trassla till sig lite, med problem i skolan, en oönskad graviditet och annat som föräldrarna inte är medvetna om. 

Mia är den person vi får veta mest om och hon är också den karaktär som känns mest levande och som har fastnat hos mig efter läsningen. Det är välskrivet med ett driv som gör att man bara vill läsa vidare hela tiden. Titeln Små eldar överallt, anspelar på de oroshärdar som börjar uppstå i det fina området, och som skapar klyftor mellan de boende. Men det handlar också om branden i familjen Richardsons hus, som visar sig vara anlagd genom att små eldar har tänts överallt i huset.

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar