Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektorsdag 22 september 2011

Det där som nästan kväver dig

Chimanmanda Ngozi Arichie tillhör en ny generation afrikanska författaren, uppvuxen i Nigeria och delar idag sin tid mellan USA och Nigeria.

Hon debuterade med boken Lila Hibiskus, som kom på svenska 2010, och fick sitt genomslag med En halv gul sol (på svenska 2007). Hennes tredje bok är en novellsamling och har titeln Det där som nästa kväver dig (2011).

Gemensamt med alla tre böckerna är att de skildrar människorna i Nigeria och livet i exil, framför allt ur ett kvinnligt perspektiv. Chimanmanda skriver om problematiken i sitt hemland, om krigets förödande effekter, om ungdomsbrottsligheten, om när gamla seder och traditioner möter det nya och om hur rotlöst och främmande ett liv i exil kan kännas.

Chimanmanda Ngozie Adichie står med ena foten i västvärlden och den andra i den afrikanska myllan. Hon ger oss raka, ärliga och träffsäkra beskrivningar, men med en varm känsla för sitt afrikanska hemland. Mycket med utgångspunkt från sig själv och sin egen erfarenhet.

En bra novell är spännande på så sätt att den ofta ger ett plötsligt inhopp i någons liv eller en händelse och erbjuder konsensus på ett fåtal sidor, med en helt annan intensitet än vad en roman på flera hundra sidor kan åstadkomma. Och novellerna i Det där som nästan kräver dig gör det, och de är bra.

/Therese

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar