Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 16 mars 2011

Sfärernas musik

Rued Langgard (1893-1952) var en dansk organist och kompositör som fram till för lite sedan varit föga känd för omvärlden. Sedan ett antal år har Langgards musik kommit att uppmärksammas på flera sätt och i takt med att hans verk spelas allt oftare och nya inspelningar blir tillgängliga har också intresset för denne ganska egensinnige tonsättare vuxit.

Langgard skrev totalt över 400 verk till vilka hör hans 16 symfonier och operan Antikrist, som var den första danska operan att spelas in på DVD och för övrigt hör till de verk som togs med i den danska Kulturkanonen när denna tillkännagavs 2006. Hans musik beskrivs som senromantisk men med experimentella och moderna inslag, tvära kast och väldig intensitet.

Utmärkande för Langgards verk är hur de genomsyras av en sällsam tilltro till musikens innehåll och förmåga att förändra världen. Musik, var aldrig bara "musik" för Langgard. Den musik han hade för avsikt att skapa var en som skulle ha förmågan att förändra människor i grunden, som en del av den livskonst han själv beskriver i det efterlämnade manuskriptet Om Kunstarternes Samklang i Verdensharmonien. Langgard såg musiken som en direkt strävan mot gudomligheten och som en del av de krafter som verkar för att hela skadan åstadkommen genom syndafallet. Han uppvisar genom sina verk en mycket personlig hållning till kristen mysticism vilket går igen i verk som Afgrundsmusik, Syndflod af Sol, Antikrist, Sfærernes musik och Endes tid. Det sistnämnda stycket innehåller vokalpartier inspirerade av den apokalyptiska Daniels bok, vilket för övrigt också finns med på en nyligen utkommen inspelning av Sfærernes musik dirigerad av Thomas Dausgaard. För den intresserade finns en recension av denna skiva i Dagens Nyheter här och är ni intresserade av att låna skivan på biblioteket så hittar ni den i bibliotekskatalogen här.

/Jacob