Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektisdag 22 mars 2011

Caroline af Ugglas: Hjälp! Vem är jag? (2010)

Bakgrunden till Hjälp! Vem är jag? är att Caroline af Ugglas fått en förfrågan från förlaget om att skriva en bok. Tiden gick och någon bok verkade det inte bli, tills hon fick denna idé att spela in ett antal terapisessioner med en psykolog/samtalsterapeut och låta samtalen bli texten. Några tillfrågade psykologer avböjde men Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) gick med på att pröva och detta är resultatet. Och det är, kanske överraskande, både intressant och underhållande läsning. Mycket tack vare Caroline af Ugglas fullständiga öppenhet. Hon är en smart, stark, kreativ person som inte verkar vara rädd för något. Men problem har funnits. Hon pratar på och berättar om sin vilda ungdom, hur hon tampats med depressioner och gått på psykofarmaka. Hon berättar om sin släkt, föräldrar, familj, musiken och karriären. Med tiden har hon skapat sina egna överlevnadsstrategier och sätt att ta kontroll för att inte hamna i kaos igen. Varje session avslutas med en begrundande sammanfattning av UKON och en av Caroline af Ugglas själv. Som läsare lär man sig mycket om Caroline af Ugglas, hennes uppväxt och liv. Om Caroline af Ugglas lär sig mer om sig själv som ett resultat av terapin vet nog bara hon.
/ Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar