Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 6 april 2011

Nyinspelad barockmusik ur Dübensamlingen

Dübensamlingen upprättades och sammanställdes ursprungligen av hovkapellmästaren Gustaf Düben under andra hälften av 1600-talet. Senare skänktes den unika samlingen till Uppsala universitetsbibliotek, där den lades undan och under lång tid förblev bortglömd. Samlingen utgörs av mer än 2300 tryckta musikverk med tonvikt på kyrkomusik från barocken. 1988 påbörjades ett digitaliseringsprojekt av samlingen och verken finns idag tillgängliga digitalt via en onlinedatabas hos Uppsala universitet.

I veckan har vi fått in två nya skivor på musikavdelningen som båda är inspelningar av urval ur samlingen. Båda har fått väldigt gott mottagande.

Anna Jobrant & Düben United - Düben Delights for Soprano

Göteborg Baroque - Ach Swea Trohn: Festival Music from the Düben Collection

Klicka på respektive titel för att se om skivan finns inne eller för att reservera den i vår katalog.

/Jacob