Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 22 september 2010

Snöleoparden av Britt-Marie Mattsson

Utrikeskorrespondent Caroline Maine har precis fått ett nytt jobb inom Utrikesdepartementet i Washington. Hon har inte hunnit mer än att installera sig då hon blir utskickad på hemligt uppdrag till Tibet. En säck med kurirpost från den amerikanska ambassaden i New Dehli på väg till ambassaden i Peking har försvunnit någonstans inne i det stängda Tibet. Hemliga handlingar som rör Kina är inte att leka med och kan få obehagliga politiska konsekvenser för USA. Caroline skickas iväg för att försöka spåra den kurir som fått uppdraget att leverera postsäcken.

Samtidigt hemma i Washington pågår en maktkamp mellan ledningen på UD och vicepresidenten om vem som har det yttersta ansvaret för dilemmat och hur de skall lyckas hålla medierna utanför och undslippa en politisk skandal. I detta pressade läge visar det sig att det finns såväl prestige som personliga skäl som gör att de inblandade till slut verkar stå sig själva närmast och agera efter det.

Britt-Marie Mattsson, svensk författare och journalist, har lyckats åstadkomma en spännande politisk thriller med en tydlig amerikansk accent. Ämnet är intressant och handlingen känns trovärdig. Britt-Marie Mattsson verkar med sina år som utrikesreporter med amerikansk politik som sitt specialområde ha en hel del fakta och egen erfarenhet att gräva ur och detta skulle gott och väl ha kunnat vara en historia hämtad ur det verkliga livet – även om det nu är skönt att det bara är fiktion.

Snöleoparden i webbkatalogen

/Therese

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar