Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektisdag 28 september 2010

Ny biografi om Stieg Larsson

Stieg Larsson: journalisten, författaren, idealisten är en politisk biografi skriven av Jan-Erik Pettersson. Författaren inleder med att klargöra att detta inte är någon biografi i traditionell mening, utan en bok om den offentliga personen Stieg Larsson, om ”hans verksamhet och skrivande, om samspelet mellan Stieg Larssons liv och verk och samhällsutvecklingen i stort”. Han vill också sätta in Millenniumtrilogin i ett större sammanhang, både i Stiegs offentliga liv, och Sveriges moderna historia. Boken är indelad i tre delar, den första heter ”Aktivisten”, och börjar ganska traditionellt med en beskrivning av Stiegs barndom i Skellefteå och ungdomsåren i Umeå. Vi får veta hur han tidigt engagerade sig politiskt i vänsterrörelsen, och hur han under några års tid reste runt i världen och såg krig och orättvisor, och om hans arbete som nyhetsgrafiker på TT.

Under rubriken ”Kartritaren” berättas om hur Stieg grundade tidningen Expo, om hans ständiga kamp mot fascism och rasism, och om hans omfattande arbete med att kartlägga den svenska högerextremismen. I det sista kapitlet ”Deckarförfattaren”, gör författaren en genomgång av den svenska deckarutgivningen, med början hos Maria Lang och med fokus på deckarens återuppståndelse i början av 90-talet med namn som Mankell, Marklund och Nesser. Han beskriver hur Stieg Larssons eget författande påverkades och inspirerades av andras framgångar. Författaren, Jan-Erik Pettersson, var Stieg Larssons förläggare på bokförlaget Ordfront.

Stieg Larsson var en person som höll sitt privatliv för sig själv, till stor del berodde det förstås på de hot som riktades mot honom för hans politiska engagemang. Därför blir det heller ingen personlig bok. Berättelsen om Stieg Larsson blir istället berättelsen om Sveriges moderna politiska historia. Recensenterna har haft olika uppfattning om den här boken. Lars Linder skriver i DN: ”att kalla resultatet för politisk biografi är snarast falsk varubeteckning”, medan Paulina Helgeson skriver i SvD att boken innehåller ”befriande lite om Larsson”. Själv tycker jag att det är en av de bästa biografierna jag har läst, eftersom den inte uppehåller sig vid biografiska detaljer som man själv kan slå upp, utan sätter in författaren i ett större sammanhang som går utöver den enskilda personens liv och verk.

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar