Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 29 september 2010

Du fattar ju ingenting : om manligt och kvinnligt i relationer

av Anna-Britta Ståhl och Julianna Weiss

”Du fattar ju ingenting!” Säkert är det många gräl som slutar så. Han tycker att hon tjatar och hon är trött på att tjata. Han skyller bråken på henne och hon på honom. Vad de inte kan se är att bråken ofta uppstår för att båda sitter fast i gamla invanda könsmönster. Trots att vi på ytan är friare och mer jämställda än någonsin med delad föräldraledighet och delat hemarbete sitter våra könsidentiteter djupt rotade i oss. Vi formas till flicka/pojke redan som nyfödda och processen fortsätter hela uppväxten. Könsmönstret skapas utifrån miljö, uppfostran, samhälle, kultur... och mycket av vårt agerande i kärleksförhållanden går tillbaka till vår första familj, alltså mamma och pappa. I den här boken möter man flera exempel på män och kvinnor som har problem i sina relationer. Många av konflikterna bottnar i manligt och kvinnligt, olika förväntningar på relationen och att man sitter fast i gamla könsroller. Exemplen vill visa hur man kan synliggöra de ofta omedvetna krafter som styr vårt agerande och hur man kan bryta mönstren. Här finns också svar på mannens resp kvinnans vanligaste frågor om honom resp henne. Boken är av självhjälpstyp och väcker åtminstone hos mig både en del eftertanke, aha-upplevelser och insikt. Att leva ihop är ingen enkel match och vägen till bättre relationer går oftast genom självkännedom.


/ Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar