Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektisdag 21 september 2010

En kamp för frihet - Aung San Suu Kyi

Sedan 1989 har Aung San Suu Kyi har suttit den största delen tiden i husarrest, med bara korta perioder i frihet. Senaste gången det närmade sig frigivning var maj 2009 – då simmade en hängiven amerikansk beundrare, John Yettaw, över sjön som ligger vid hennes hus och tog sig in till henne. För de styrande i Burma som inte vill se Aung San Suu Kyi på fri fot kom hans aktion i helt rätt tid. Man hävdade att hon brutit mot husarresten och förlängde straffet med ett och ett halvt år. Där, med den händelsen, börjar Jesper Bengtssons biografi över Burmas frihetskämpe Aung San Suu Kyi.

Och det är en fascinerande berättelse han ger oss. Å ena sidan verkar det som att Aung San Suu Kyi hamnat i sin roll lite av en slump – hon studerade i London och gifte sig med en engelsman. Hon började jobba på FN, som av en slump, och tog intryck av den amerikanska medborgarrättsrörelsen på 70-talet. Hon drömde om att bli författare och åkte till Burma igen först när hennes mor låg för döden. Motvilligt började hon då inta sin plats i täten av den demokratiska oppositionen. Å andra sidan ser det ut som att allt var förutbestämt. Jesper Bengtson refererar till en mängd personer och källor som vittnar om Aung San Suu Kyis orubbliga lugn, hennes envisa propagerande för ickevåld och hennes karisma - den fantastiska effekt hon verkar ha på sin omgivning. Och senare – hennes målmedvetenhet för Burmas frihetskamp! Inte ens när hennes man Michael Aris var döende i prostatacancer nappade hon på erbjudandet att lämna husarresten och åka till honom i England. Hon vet nämligen att om hon lämnar Burma kommer hon inte att få återvända in i landet.

Hennes far var Aung San som ledde en styrka mot japanerna under andra världskriget och senare grundade den antifascistiska organisation som fick bilda regering i Burmas första allmänna val 1947. Hennes mor var ambassadör i Indien och fortsatte hela livet med Aung Sans politik. Så förväntningarna på vad Aung San Suu Kyi skulle få för betydelse för Burma var redan från början enorma. Det är ett riktigt hjälteporträtt Jesper Bengtsson tecknar och man vet knappt vad man ska tro. Men det verkar vara väl underbyggt och jag köper det rätt av! Dessutom får man en grundlig genomgång av Burmas senare historia som är väl så intressant som Aung San Suu Kyi själv. Aung San Suu Kyi fick Nobels fredspris 1991.
/Lisa
Boken i webbkatalogen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar