Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektorsdag 5 december 2013

God Jul av Jonas Karlsson

Det är snart jul i kommunhuset och ledningen vill i år överraska kommuninvånarna med något spektakulärt och oväntat. Problemet är som alltid bristen på pengar. Så vad finns i kommunhusets källare att laborera med? Adventsljusstakar! Genom att placera ut dem i olika fönster kan de med lite möda bilda en julhälsning som riktar sig till kommuninvånarna men även de anställda på kommunhuset. Pressen kallas dit så att ingen ska gå miste om kommunhusets ”God jul”- hälsning. En minst sagt strålande idé! Och enkel att genomföra, eller?

Såklart uppstår problem och komplikationer. Hur ska informationen till exempel gå ut till personalen? Ett mail med rubriken ”Trappljusstake 2.0” skickas ut (med gul flagg) till de som får den äran att ha en adventsljusstake i sitt kontorsfönster. Eftersom ledningen som sagt vill överraska är de mycket hemlighetsfulla kring varför vissa fått en stake och andra inte. ”Vänta så får ni se!” uppmanas personalen att göra. Detta leder självklart till spekulationer om varsel och dylikt. Sedan är karusellen i full gång, Fritidsförvaltningen jobbar över och har ljuset tänt efter kl. 17 vilket gör att stakarna syns mindre på deras avdelning, de som inte beordrats att ha stake i sitt fönster vill genast ha sin traditionsenliga julprydnad som de alltid har haft och de som blivit tillsagda att ha en adventsljusstake i sitt fönster vägrar. Detta leder till att G:et snarare föreställer ett C och att ordet som ska pryda kommunhuset blir oläsligt. Personalens samarbetsvilja är helt enkelt inte på topp...

Frida, som arbetar på kommunhuset och fungerar som någon slags allt-i-allo i ledningsgruppen, får i uppgift att medla mellan de olika avdelningarna. Ledningen skickar ut henne på små uppdrag i kommunhuset där hon ska se till att stakar sätts upp, tas ned och att stämningen är god. Ett uppdrag som är minst sagt svårhanterligt och som senare spårar ur...

”God Jul” (av Jonas Karlsson, utgiven av Wahlström & Widstrand) balanserar på gränsen mellan tragik och komik om en grupp veliga människor med kommunikationsbrist. En lysande julberättelse som verkligen bryter av mot de klassiska julsagorna som de vimlar av där ute.

/Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar