Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektisdag 16 oktober 2012

Bokcirkeln Den store Gatsby - första träffen

Hösten har kommit och i och med den också Bokcirkeln på Lyckeby bibliotek. Den här gången är det F. Scott Fitzgeralds bok Den store Gatsby som vi ska läsa och diskutera. Vi kastas snabbt in i ett amerikanskt 1920-tal med rika och blasé människor. Gatsby är huvudperson och honom nämner berättaren redan på andra sidan. Men vi får bara en liten hint av honom som person, bara så vi hinner bli nyfikna på vem han är.

Varför blir de då rika så blasé? Varför driver de bara runt och ägnar sig åt överdådiga fester? En gemensam nämnare för personerna är erfarenheterna från första världskriget? Någon i gruppen nämnde att de var ”den förlorade generationen”. Rikedom kombinerat med krigsupplevelser leder till ett dekadent och ett korrupt samhälle. Någon jämförde med boken På västfronten intet nytt där beskrivningarna av kriget är oerhört grymma och otäcka. Visst måste det påverka människorna.

Vi tycker att författaren har ett flytande och lätt sätt att skriva. Han droppar hela tiden in saker i berättelsen som gör en nyfiken på att läsa vidare. Han är skicklig på att beskriva miljöer, material och färger. En av deltagarna tipsade oss till slut om boken Att läsa Lolita i Teheran av Azar Nafisi.  Boken skildrar några iranska kvinnor som just bl. a. läser F. Scott Fitzgeralds bok och då ur den muslimska kvinnans synvinkel.
När vi träffas igen nästa torsdag ska vi ha läst fram till kapitel 7 och då har vi förmodligen lärt känna den hemlighetsfulle Jay Gatsby lite mer.
/Annika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar