Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektorsdag 5 maj 2011

Resan ut

1915 ges Virginia Woolfs debutroman ut, mitt under pågående världskrig. Den är klar redan 1913, men p g a ett av författarens självmordsförsök, blir den liggande några år. I berättelsens centrum står Rachel, en ung kvinna, 24 år gammal. Hennes mor har dött i unga år och Rachel har blivit uppfostrad av två fastrar. Hon har levt under deras beskydd, isolerad från omvärlden, instängd tillsammans med sina intressen för musik och pianospel och hon är trots sin ålder tämligen oerfaren vad gäller sociala relationer och relationen till det motsatta könet. Det blir hennes moster, Mrs Ambrose, som tar sitt ansvar och menar att flickan måste bildas, komma ut i den verkliga världen och skaffa sig livserfarenhet.

Rachel får följa med makarna Ambrose bort från ett myllrande London över Atlanten, till ett tropiskt och orört Sydamerika där de ska bo i ett halvår i en villa tillhörande en bror till Mrs Ambrose. Det är denna resa och vistelse i Sydamerika som blir Rachels egen resa ut, hennes egen yttre och inre utveckling som människa och kvinna.
Virginia Woolf räknas som en av modernismens mest betydelsefulla engelska författare. Trots att detta är hennes debutroman har den ett moget språk. Den innehåller en enorm detaljrikedom och växlar mellan det stora i form av miljöskildringar, politik, litteratur och konst, samhällsperspektiv och det lilla psykologiska med Rachels och medresenärernas egna innersta tankar. Man kan ana vad som komma skall i det framtida författarskapet. Det finns även tydliga drag av författaren själv i Rachel. Virginia tillhörde den övre medelklassen och det märks att hon känner väl till den samhällsklass hon skriver om och som hon i mångt och mycket kritiserar.

Vad som är förvånande dock är att romanen inte översatts till svenska förrän nu, 2010, för den är definitivt läsvärd. Ulrika Milles, litteraturkritiker bl a på Dagens Nyheter sammanfattar i den svenska översättningens efterord på ett exemplariskt sätt vad denna roman står för och vad som fortsättningsvis skulle komma ut ur Virginia Woolfs författarskap. Hon skriver så här:
”Resan ut är en bok som både skiljer sig från det Virginia Woolf skrev senare, och förebådar alla hennes stora teman. Här finns kvinnans frihet och behov av ett eget rum, en fästning och fristad, här finns en sjunkande värld av privilegier och hierarkier, om imperiemakt och kolonialfantasier, en modern värld som långsamt rör sig mot första världskrigets blodiga dis. Det är en roman som precis som hennes nästa verk ”Natt och dag” inte ännu blommat ut i hennes speciella experimentella stil, utan är skriven med mer traditionell kronologi och intrig, Det är ett verk av Virginia Woolf innan hon blev 1900-talets stora modernistiska författare. Men framför allt är det en roman om kärleken som en utopi om en bättre värld.”
/Therese

Boken i webbkatalogen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar