Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekfredag 21 januari 2011

Mycket gammalt i topp på faktasidan

Vi fortsätter att summera 2010 genom att ta en titt på vilka böcker som lånades ut allra mest under året. Fackböckerna får inleda och det med en lista med ganska få riktigt färska böcker. En har hela tio år på nacken och på tionde plats hittar vi en som kom ut på svenska första gången 1953!
1. Nyqvist, Michael, När barnet lagt sig (2009)
Skådespelaren Michael Nyqvist skriver här om sökandet efter sina biologiska föräldrar och efter sin egen identitet. Boken är en fördjupning av sommarprogrammet 2007 då han berättade om sin bortadoption.
2.
Min mormors historia
(2009)
Tolv svenska kvinnliga författare skriver här om sina mormödrar. Berättelserna ger en bild av Sveriges moderna historia och av kvinnofrigörelsen.
3. Ingvar, Martin, Hjärnkoll på vikten (2010)
Författarna menar att vägen till en framgångsrik och hållbar viktkontroll går via hjärnan. Genom sitt belöningssystemm styr hjärnan vårt handlande. Här får man lära sig hur man samarbetar med belöningssystemet i st.f. att kämpa mot det. Tänkt både för den som vill gå ner i vikt och den som ger råd om vikt och hälsofrågor.
Författaren, teologie doktor i etik, skriver om sitt liv med manodepressiv sjukdom.
Dave Pelzer berättar själv om sin barndom som brutalt misshandlad av sin sinnessjuka och alkoholiserade mor.
9. Taylor, David, Bonniers stora bok om hundar (Rev. och uppdaterad utg. 2005)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar