Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektisdag 4 januari 2011

Årets nya ord

Såhär vid årsskiftet kan det vara lämpligt att stämma av vilka nya ord det gångna året har genererat. I årets första nummer av Språktidningen finns en sammanställning över nya ord som dykt upp i olika sammanhang under året som gått, framför allt i tidningar och på internet. En del av orden speglar händelser under året som framkallat behovet av nya benämningar, till exempel askmoln, flygstopp och köttklister. Vuvuzela finns faktiskt också med - vem hade hört det ordet före fotbolls-VM? Andra ord har kommit ur den snabba teknikutvecklingen, till exempel app och spotifiering.

I Peter Olaussons bok Nya ord med historia finns fler exempel på ord som tillkommit i svenskan under de senaste decennierna. Man får veta ordens ursprung men också utbredning och användning. Ganska snabbt inser man att en stor del av våra nya ord lånats in från engelskan med bara en lätt försvenskning, till exempel tagga och briefa. Andra är sammansatta av befintliga ord som tillsammans får ny betydelse, till exempel finansvalp och produktplacering. I Olaussons bok finns fler intressanta exempel på hur nya ord har bildats.

Språktidningen finns att låna på stadsbiblioteket. Det senaste numret läser du på plats, men äldre nummer går bra att låna hem.

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar