Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 10 maj 2010

Spökhistoria med klassproblematik

Sarah Waters har skrivit flera historiska romaner som har blivit mycket uppmärksammade och fått fin kritik. Främlingen i huset utspelar sig 1947 i efterkrigstidens England, en tid som präglas av ransonering och ekonomisk kris. I centrum står den stora herrgården Hundreds Hall, ett stort gods på landsbygden. Familjen Ayres har ägt huset i generationer tillbaka. Till följd av det ekonomiska läget är familjen utblottad och huset har börjat förfalla. Mannen i huset är död sedan många år, men frun och de två vuxna barnen bor kvar, och lever ett ganska isolerat liv. Trots att hela deras livsstil är hotad av den kollapsade ekonomin, fortsätter de ändå att leva som de gjorde på den tiden de var rika och tillhörde samhällets överklass. De försöker upprätthålla en fasad som för länge sedan har spruckit. Deras en gång så fina kläder är malätna, lappade och lagade, möbler och mattor är trådslitna och huset formligen faller sönder omkring dem.

Till Hundreds Hall kommer en dag den lokale läkaren doktor Faraday för att göra ett sjukbesök. Han minns själv huset från sin barndom då hans mor arbetade där. Då var huset välskött och praktfullt. När han nu kommer dit blir han förfärad över hur förfallet huset är. Han förvånas också över familjens livsstil. Doktor Faraday kommer själv från enkla förhållanden och har fått kämpa sig fram genom livet. Mötet med familjen Ayres och deras livsstil gör honom både provocerad och attraherad. Eftersom sonen i huset har problem med sitt ben efter en krigsskada, så erbjuder sig dr Faraday att komma dit regelbundet och behandla honom kostnadsfritt. Han blir efterhand väldigt fäst vid familjen. När en rad mystiska olyckor börjar inträffa i huset, vill han försöka hjälpa dem. Det visar sig dock att det finns en kraft i huset som inte är mänsklig och som vill familjen allt annat än gott.

Det är inte så lätt att sätta en stämpel på boken. En roman med drag av gammal hederlig spökhistoria, kanske? Ett tema som också återkommer på många ställen i boken är klassproblematiken, framför allt gestaltad genom doktor Faraday, hans bakgrund och de komplex han bär med sig. Boken är i alla fall mycket spännande och risk för sträckläsning finns!

Boken i webbkatalogen

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar