Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 17 maj 2010

Kerstin Ekman skriver skogens historia

Herrarna i skogen, som kom 2007, är en samling essäer om skogen, och människans förhållande till den, samt hur skogen har beskrivits i litteraturen genom tiderna. Kerstin Ekman beskriver hur maktförhållandet mellan människan och skogen har förskjutits. Från början var människan i skogens våld, men nu är det snarare skogen som befinner sig i människans våld. Hon tar också upp många aktuella ämnen, som t.ex. jakten på varg och björn, vattenkraften, och kalhyggena.

Bokens titel anspelar på alla människor, företrädesvis herrar som skapat skogens historia. Några av de mer kända herrarna är Dante, Rousseau, Harry Martinson, Bruno Liljefors, Carl von Linné. Kerstin Ekman ser få kvinnor i skogen - när de förekommer är det mest som väsen; t.ex. älvorna, skogsrået och skogsfrun. Boken innehåller många litterära anspelningar, men man måste inte ha läst mycket för att uppskatta boken.

Kerstin Ekman är för mig främst en skönlitterär författare med många romaner och även några deckare bakom sig. Hon skriver själv att skogen alltid har fascinerat henne. När jag tänker efter kan jag se att skogen faktiskt har haft stor betydelse i alla hennes böcker, t.ex. i ”Händelser vid vatten” som är en av mina favoriter. Essäformen är kanske inte helt vanlig idag. Kerstin Ekman skriver i förordet att man ska se boken som en vindlande skogsstig, där man när som helst kan ta en paus eller göra en avstickare från stigen. Det är lite vilsamt att ibland läsa något som till skillnad från skönlitteraturen helt saknar intrig och spänning. Dramatiken finns ändå där. Boken är intressant, bildande, och skriven med stor kunskap och stort engagemang.

Boken i webbkatalogen

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar