Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 6 februari 2012

Om kriget i Afghanistan

2011 kom två böcker som skildrar kriget i Afghanistan. Den ena är ”Krigare” av Johanne Hildebrandt. Journalisten och författaren Johanne Hildebrandt har som inbäddad krigsreporter fått följa de femhundra svenska soldaterna i FS19 under deras tjänstgöring i Afghanistan år 2010. Hennes syfte var att ta reda på vad soldaterna gör där, egentligen. Resultatet är alltså boken ”Krigare”. Hildebrandt gör ett personligt reportage av tiden i Afghanistan. Spännande skildringar varvas med faktauppgifter och personliga reflektioner. Beskrivningarna av personerna är kortfattade men räcker för att ge en bild av soldaterna, deras bakgrund och olika skäl till varför de deltar i insatsen. Soldaternas arbete är ett försök att förbättra den afghanska civilbefolkningens situation.

Den andra är ”Krig: rädsla, död, kärlek” av Sebastian Junger. Även Sebastian Junger är journalist och författare. Han följer en pluton amerikanska soldater stationerade i Afghanistan under femton månader. Plutonen var stationerad i Korengaldalen som är en av de platser i Afghanistan där de hårdaste striderna utkämpades och flest förluster gjordes. Han kommer soldaterna nära och hamnar själv i flera eldstrider. Flera av soldaterna han lär känna dödas eller skadas i strider. ”Krig” handlar mer påtagligt om soldaternas vardag med kamratskap, svart humor, dödsrädsla, det ständigt närvarande våldet, och ointresse för konflikten som sådan. ”Krig” är en bok om att strida, den vill förmedla upplevelsen av hur krig känns.  

/ Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar