Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektorsdag 24 februari 2011

Nominerade till SR:s romanpris: Hjärtblad av Aino Trosell

Hjärtblad är en biografisk roman, där Hulda är huvudperson, och som utspelar sig i Malung och Stockholm under andra hälften av 1800-talet. Levnadsbetingelserna i Malung är stränga, man odlar korn och potatis, men mest är man beroende av boskapsskötseln och fäbodarna under sommaren. Varje by har en fäbod och enligt lag fick endast kvinnor för valla kor. Sidoinkomster som påhugg inom skogsbruk är viktiga, dessutom är man beroende av arbetsvandringar under vinterhalvåret. Männen har ofta specialiserat sig på skinnhantverk som är vida berömt och man har speciella kvarter på andra orter. Kvinnorna går på hösten ner till Romboland, dvs Mälardalen. Man hämtar varor som man får kredit för och går runt i byarna i Mälardalen och säljer dem vidare. Kvinnorna går också till Stockholm, där de jobbar som roddarmadamer, hjälper till på byggen m.m. eller blir piga i något borgarhem.

Hulda växer upp i Malung under missväxtåren på 1860-talet i en fattig familj, som äldsta flicka med flera syskon Man får följa hennes barndom, får inblick i de lokala sederna, och den gemenskap som trots fattigdomen finns, men den sociala kontrollen är sträng och den som bryter den blir utstött.

Hon beskriver fäbodlivets ungflicks- och kvinnogemenskap, konfirmationens roll som initiationsrit, efter den betraktades man mer eller mindre som vuxen och fick lov att försörja sig själv men även vara med i ungdomens dansstugor där man ofta utsåg sin tillkommande till ackompanjemang av skicklig fioltraktering. Ungdomstiden var dock kort och man fick barn tidigt. Även Hulda har en kärlekshistoria, hennes fästman får dock senare barn med en annan flicka.

Modern dör och Hulda får ta hand om småsyskonen, senare gifter fadern om sig.. Hulda bryter med hemmet och börjar vandra ner mot Romboland, men fortsätter till Stockholm, där hon får tjänst som piga. Hon har ett välgörande inflytande på sonen i huset och får honom att blomma upp. Hon avancerar sedan till husa för att till sist, när husmodern dör, bli maka. I Stockholm anses hon vara exotisk när hon berättar historier från Malung. Boken slutar med att hon blir föreståndarinna för Turisthotellet i Rättvik efter en brytning med hennes man.

Boken skildrar en brytningstid mellan gammalt och nytt i det sena 1800-talet. De stora sociala klyftorna i Stockholm. Och den enorma skillnaden mellan Malung och Stockholm. Men framförallt är det en fantastisk barndomsskildring. Skildringar som ung piga hos herrskap i Stockholm är också träffande, men når inte upp till den första delens finstämdhet. Boken är också en lovsång till arbetet.

/Nisse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar