Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 14 mars 2016

Sicksackvägen av Anita Desai


Desai är en intressant berättarröst, född och uppvuxen i Indien, men numera bosatt i New York, som här har skapat en originell historia om Eric, en lat, akademisk historiker med oklara mål, som fördriver dagarna med att inte få något gjort. Hans fru är forskare inom medicin, och när hon behöver resa till Mexico för sitt forskningsprojekt, tvingar sig Eric med på resan, officiellt i förhoppningen om att detta ska förlösa hans skrivande. Istället blir det ett sökande efter hans egen historia, där vaga minnen av hans farfars år i Mexicos silvergruvor hemsöker honom. Han följer sin fars fotspår bakåt i tiden, och det blir en väg lika sicksackig som Huichol-indianernas mörka trånga vägar, upp genom samma gruvgångar som hans farfar Davey jobbade i, efter att gruvjobben i Cornwall tagit slut.

Vi får följa med på en vindlande resa över generationer – inte bara i Erics släkt. För när han besöker ett forskningscenter skapat av den gåtfulla och åldrande Doña Vera, en kvinna som ägnat sitt liv åt indianernas livssyn och konsthantverk, berättas här parallellt historien om denna kvinnas märkliga livsresa, dolt för alla utom för läsaren. Det är en livsresa som så småningom utmynnat i en oåtkomlig upphöjdhet – ett sätt att aldrig behöva bli ifrågasatt - som Eric både fascineras och förskräcks utav. Men denna kvinna är dessutom ingift i den släkt som har kopplingar till de förfärliga umbäranden som Erics farfar, med flera, fick utstå i det förflutna, under gruverans tid.

Och efter denna bekantskap får han slutligen, under peyotehallucinationers inflytande, möta skuggor ur sitt förflutna, som är så vackert skimrande, att man inte kan bli annat än starkt berörd. Det är helt enkelt en väldigt annorlunda, spännande och intressant historia som Desai vävt ihop, den skiljer sig från det mesta jag läst – här finns både ett stycke nutidshistoria, antropologi, ironi och satir, magi och… jag vet inte vad. Den innehåller verkligen det mesta!

/Tuija

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar