Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotek



onsdag 26 februari 2014

"100 Must-read Science Fiction Novels"

Många av namnen på mainstream-författare som framgångsrikt begett sig in i SF-genrens territorium har varit bekanta för mig, exempelvis Cormac McCarthy, Joyce Carol Oates, Audrey Niffennegger, Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro och Gary Shteyngart. Men det var en nyhet för mig att Doris Lessing skrivit en roman som med all rätt kan klassas som SF. Stephen E. Andrews och Nick Rennison har sammanställt en bok sprängfylld med väsentlig information om SF där en sådan kunskap om Lessings bidrag till genren och liknande intressanta lärdomar delas ut i en tät kavalkad av intresseväckande fakta. Förutom de 100 verken som valts ut som historiens mest viktiga inom genren finns främst av allt rekommendationer med inriktning på olika teman. Detta är något mycket välkommet för läsare som blivit intresserade av ett särskilt ämne eller en särskild stil och vill hitta litteratur av liknande slag eller författare med jämförbar stil. Som exempel kan nämnas att det finns listor på mainstream-författare som skrivit SF, och, omvänt, SF-författare som skrivit utomordentliga mainstream-verk. Vidare behandlas SF inom rockmusikens historia, listor över betydelsefulla kvinnliga och afroamerikanska författare, olika internationella författare vars verk är skrivna på andra språk än engelska, listor på samarbete mellan författare, filmer som baserats på SF-böcker, och mycket mer. Sammantaget är detta en värdefull källa med potential att skapa ett mer gynnsamt klimat för genren inom olika läsekretsar där intresset för genren hittills varit svalt.

/Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar