Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekfredag 1 juni 2012

August Strindbergs Inferno i serieform

Man kan se en trend i att klassiska verk gestaltas som seriealbum, ett par aktuella exempel är Brontës Jane Eyre och Prousts På spaning efter den tid som flytt. Serietecknaren Fabian Göranson har gett ut sin version av August Strindbergs Inferno i serieform. Inferno skrevs 1897 under den så kallade Infernokrisen. Strindberg bodde då i Paris och Österrike, och var gift med österrikiskan Frida Uhl. Han var både välkänd och omdiskuterad i Sverige och hade kanske sina skäl att hålla sig utanför landets gränser. Under den här tiden ägnade han sig mycket åt religiösa och ockulta grubblerier, han led också av hallucinationer och vanföreställningar, och trodde sig bland annat vara förföljd. Han gjorde också försök med alkemi - att framställa guld.

Inferno skrevs ursprungligen på franska. I Fabian Göransons serieversion är boken ”fritt tolkad”, vilket innebär att texten är bearbetad, och vissa ändringar har också gjorts (han namnger till exempel kända personer som Strindberg lät vara anonyma, men vars identiteter kanske ändå var uppenbara vid den här tiden…) Att läsa ett verk i serieform både tillför och tar bort en dimension, genom att allt blir tydligare, men kanske övertydligt ibland… Det är ändå ett lättsamt sätt att ta del av ett innehåll som annars är ganska svårsmält.

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar