Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 25 oktober 2010

Ur Blekinge musiksamlingars arkiv

Hösten 2007 bildades en förening för att utveckla ett musikarkiv i Blekinge. Sådana har länge funnits i andra regioner i landet som t ex i Lund och i Växjö. Verksamheten har nu kommit igång - ett arkiv finns inrättat hos Musik i Blekinge. Utöver en förteckning över gamla inspelningar som överförts till digital form finns numera ett bibliotek med över tre tusen noter. Därtill kommer ett växande bestånd av gamla visböcker. I april startade även ett Nutidsprojekt i Karlshamn som registrerar musikhändelser i Blekinge. Totalt är tiotal medarbetare hårt sysselsatta på hel- och deltid med att rädda dokument från Blekinges musikliv.

I kväll, måndag 25 oktober, kl 18.00 i Karlskrona stadsbiblioteks hörsal presenterar Blekinge musiksamlingar hur arbetet fortskrider och ger lite smakprov i form av ett bildspel men även en och annan godbit i fysisk form kommer att visas upp. Fri entré. Välkommen!