Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekfredag 24 maj 2019

The Uninhabitable Earth av David Wallace-Wells

En faktabok kan vara tankeväckande, men denna bok, snart översatt till svenska, är även känsloväckande. Kanske var jag apatisk, kände ingenting kring att mer än hälften av atmosfärens växthusgaser kommer från de senaste 30 årens förbränning av fossila bränslen. Men detta fick mig att vakna. Knivskarpt hjärtskärande beskrivning av den surrealistiska värld nästa generation måste leva med, även om vi skulle bli fria från vårt beroende av kol och olja idag.

Wallace-Wells berättar att han inte är miljöaktivist, att han älskar städer mer än natur, men att han insett att det inte finns någon gräns mellan naturens och vår överlevnad. Fram tills nyligen har han trott på myten om att ekonomisk tillväxt är beroende av fossila bränslen. Det är häpnadsväckande, men det fanns en tid då vi höll fast vid den föråldrade tanken att det fanns gränser mellan länder som fyllde någon mening vad gällde globalt ansvar. Men boken visar att vi bara kan rädda framtida generationer från en feberkokande värld om vi samarbetar gränslöst.

Det är värt att tänka något, att känna något, då forskare säger att nivån av våra utsläpp är på väg mot en punkt då det är mer koldioxid i atmosfären än det varit på 15 miljoner år, då havsnivån var mer än trettio meter högre, på en jord betydligt mer ur balans än den vi lärt känna under de 300 000 år vi funnits till. Läs den här boken och slås av hur bräckligt allting är, hur ömtåliga vi är, hur det sista sandkornet i timglaset faller framför våra ögon.

/Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar