Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 8 augusti 2016

Återbesök i Nesser-land

När man tycker sig känna en författare väl, är läsningen som att återvända till ett välkänt landskap. Även om det gått en tid sedan sist känner man igen sig i omgivningarna, är bekant med lokalbefolkningen, och med dialekten som talas där.

I Håkan Nessers nya spänningsroman "Eugen Kallmans ögon" återvänder jag till det för mig så trygga och välbekanta nesserska landskapet, med dess otaliga vindlingar och vrår. Berättelsen utspelar sig i en icke namngiven norrländsk stad, "K-". Nesser är tillbaka i sitt naturliga habitat (som han kanske skulle uttrycka det själv), en högstadieskola i en mindre svensk ort. Eugen Kallmann var svensklärare på Bergtunaskolan, aktad och respekterad, men något av en enstöring. Hans död utreddes som misstänkt, men det fastslogs till slut att han genom en olyckshändelse föll nerför trappan i det övergivna huset, där han hittades av en av sina elever.

Kallmanns efterträdare Leon Berger börjar sin nya tjänst på Bergtunaskolan, och får höra talas om sin företrädare, hans död, och att han kort dessförinnan nämnt att han kände till ett brott som inte uppdagats. Berger hittar också Kallmanns dagböcker i sitt skrivbord på skolan, och börjar nysta i frågan om vem han egentligen var, och om hans död verkligen var en olycka... Parallellt med Bergers berättelse får vi även lyssna på lärarkollegan Igor och skolkuratorn Ludmilla, med vilken Berger snart inleder ett förhållande. Även skoleleven Andrea och hennes mamma Ulrika får berätta sina delar av historien.

Förutom att det är en spännande historia med starka drag av pusseldeckare, har boken allt det som gör Nesser så bra; skildringen av barndom och uppväxt, humor (av den svarta sorten) - och språket! Det är också roligt att romanen utspelar sig på 1990-talet, en händelserik och omvälvande period som de flesta av oss har färskt i minne och kan återkoppla till. Jag vill varmt rekommendera er att än en gång låta er uppslukas av det nesserska landskapets alla berg och dalgångar!

"Eugen Kallmanns ögon" finns att låna som bok och e-bok på biblioteken i Karlskrona.

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar