Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekfredag 4 september 2015

"Allt går sönder" av Chinua Achebe

Chinua Achebe (1930-2013) var författare och litteraturkritiker från Nigeria. "Allt går sönder" kom ut på engelska 1958, och utspelar sig i det som nu är Nigeria i slutet av 1800-talet, precis innan den europeiska koloniseringen av Afrika började. Den handlar om Okonkwo, som tillhör igbo-folket, och bor i byn Umuofia. Där lever man i en gemenskap där familjen, traditionerna och dyrkan av de gudarna är viktiga. Okonkwo är en av byns mest ansedda män, och en stor krigare. Han är byns störste odlare av jams, och har en egen gård där han bor med sina tre fruar och åtta barn. Som person är han stolt och föraktar svaghet hos andra. Han har arbetat hårt för att nå sin plats i byns hierarki, och kräver att hans familj också ska göra det. De vet att den som sätter sig upp mot honom och hans vilja, blir också bestraffad.

I byn firar man varje år en högtid till gudarnas ära. Under firandet råkar Okonkwo av misstag döda en ung pojke. Att döda någon av den egna stammen är ett allvarligt brott, och straffas genom sju års fördrivning från byn. Man får inte ta med sig något, och ens hem och ägodelar bränns ner. Okonkwo tillbringar sju år i moderns hemby, där han får börja om på nytt och bygga upp sitt liv igen.

När de sju åren är över, återvänder han, men då är allt förändrat. Den brittiska kolonialmakten har sänt representanter till byn och upprättat domstolar och fängelse. En distriktskommissarie ska se till att freden upprätthålls. Kristna missionärer har också kommit till byn, och byggt en kyrka och börjat missionera sin tro bland invånarna i byn. Några byborna har också anslutit sig till den kristna kyrkan, bland annat Okonkwos äldste son. De flesta i byn har anpassat sig mer eller mindre till de nya omständigheterna, men Okonkwo med sin stolthet har väldigt svårt att acceptera den nya situationen, och försöker få med de andra i byn på ett uppror.

"Allt går sönder" har ansetts vara en milstolpe för den samtida afrikanska litteraturen, och den första som beskriver historien ur afrikanernas perspektiv. Achebe ville med sin roman visa att det fanns en afrikansk kultur och ett fungerande samhälle innan européerna kom. Språket är väldigt speciellt, kryddat med ord och uttryck och talesätt hämtade från igbo-kulturen. Achebe skriver på engelska, och han har ofta fått försvara att afrikanska författare använder sig av det engelska språket, trots att det var kolonisatörernas språk. Han menar att tillgången till det engelska språket har gjort det möjligt för afrikanernas egna berättelser att spridas och läsas över hela världen.

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar