Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 7 januari 2015

"Gränsbrytarna" av Erik de la Reguera och "Invandrare - vi behöver dem" av Philippe Legrain

I essän "Cultivating Genius in the 21st Century" som gick att läsa i tidskriften Wired för två år sedan kunde man läsa om hur mångfald gynnar samhället. När jag för inte så länge sedan läste Dagens Nyheters artikel "Migrationen har större kraft än ett järnrör" skriven av Philippe Legrain, ekonom tillika journalist och författare, kom jag ihåg essän och blev intresserad av att få lära mig mer. Boken "Invandrare – vi behöver dem", en hyllad internationell bästsäljare, är lärorik och en värdefull informationskälla. Legrain har en first-class honours degree i ekonomi och en mastersexamen i nationalekonomi från London School of Economics, men använder sig för den sakens skull inte av en akademisk jargong som är svår att följa. Legrain ger oss en inblick i migrationens historia och argumenterar engagerande för att invandring medför stora samhällsekonomiska vinster, såväl för migranten som för mottagarlandet. Legrain, liksom professorn Scott E. Page vid University of Michigan, visar att forskning pekar på att det finns samband mellan mångfald och innovation, att nya konkurenskraftiga idéer föds då oliktänkande möts och utbyter tankar, erfarenheter och visioner.

Jag läste samtidigt en annan ny bok om migration: "Gränsbrytarna". Boken är skriven av Erik de la Reguera, Dagens Nyheters korrespondent i Latinamerika under åren 2007-2013. Liksom Legrain följer de la Reguera migranter som söker fristad och som kan bidra till välståndet hos det folk som välkomnat dem, och vi får ta del av många gripande levnadsöden. Liksom är fallet i Legrains bok varvas sådana personliga berättelser med fakta om migrationens historia. Båda böcker redogör även för vår tids växande nationalism, fast ur olika historiska perspektiv, båda lika tänkvärda. De här böckerna är skrivna av experter som sätter in dagens händelser i ett historiskt perspektiv, och det är viktigt att lyssna på vad experter har att säga, så att vi lär oss av historien.

/Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar