Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 10 oktober 2011

Causa mortis av Elias Palm

Elias Palm har skrivit två deckare om rättsläkaren Ella Andersson. Den andra är alldeles nyutgiven och heter Causa Mortis. Ella blir kontaktad av en internationell organisation som specialiserat sig på att spåra upp krigsförbrytare från andra världskriget och se till att de ställs inför rätta för sina brott. Deras verksamhet har intensifierats på senare tid då många av de som deltog i kriget börjar bli till åren komna. Nu har det uppstått ett problem. En person inom organisationen har börjat spåra ur och har förvandlat jakten till en personlig vendetta där hans mål är att ta livet av de istället för att ställa dem inför rätta. Två misstänkta krigsförbrytare har hittats döda i sina hem i New York på kort tid. Organisationen vill ha en neutral åsikt om de verkligen dog en naturlig död, eller om någon hjälpt dem på traven. Ella blir tillfrågad om att sköta obduktionerna. Anledningen till att just Ella blir tillfrågad har att göra med hennes far. I den första boken, Corpus Delicti, fick man veta att Ella alltid trott att hennes pappa dog i den brand som förstörde familjens hem när hon var sex år. Det visade sig dock att fadern lever, och i andra boken framkommer det att han har en anknytning till den organisation som anlitat henne.

Båda böckerna är mycket välskrivna. Det är intelligenta historier med många trådar och tidsplan som kräver lite av läsaren, det är inget man bara slöläser eller ögnar igenom. Elias Palm är själv rättsläkare, och det gör att man får en intressant och säkert ganska verklig inblick i det arbete en rättsläkare utför. Det ska sägas att det visst förekommer en del närgångna beskrivningar av obduktioner, men de skildras på ett nästan dokumentärt sätt, det är absolut inget frosseri i blod och kroppsdelar. Man får också veta mer om det viktiga arbete rättsläkaren utför, även när det gäller levande människor, och som man kanske inte tänker på. De undersöker ju också människor som utsatts för t.ex. våldtäkt och misshandel, och kan stärka deras berättelse i rätten om personen ifråga inte själv minns vad som hänt eller kanske inte blir trodd. Spännande och välskrivet!

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar