Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 14 april 2010

Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet

Signums svenska kulturhistoria 1900-talet är den åttonde delen i serien.
Tidigare delar har behandlat Medeltiden, Renässansen, Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden, Karl Johantiden och Det moderna genombrottet.
Ämnesbredden är stor. Artiklarna tar upp ämnen som pressen, migration och globalisering, bilden av Amerika, turism, stadsplanering och bostäder m m.
I boken finns ett stort antal bilder och affischer som gör boken intressantare.
Man vill gärna läsa även övriga delar efter att ha läst denna.
Boken i webbkatalogen
/Katarina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar