Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 4 augusti 2014

Anteckningar under dagar av sorg

Den engelske författaren m.m. C S Lewis (1898-1963) förlorade sin hustru Joy 1960 efter bara några års äktenskap, men efter en längre tids nära vänskap. För att bearbeta sin sorg började han föra anteckningar. Den lilla boken består av drygt 100 sidor, och är försedd med en inledning av Lewis styvson. I detta lilla format får man följa Lewis väg genom sorgeprocessens olika faser, och ta del av hans tankar såväl om den saknade Joy och sorgens uttryck, som om människan och Guds eventuella existens. Boken ger en väldigt fin och ärlig bild av sorgearbetet, och med sitt fantastiska språk sätter Lewis ord på tankar och känslor som många av oss kan känna igen sig i. Jag tror att den som förlorat någon närstående har stor nytta och tröst av att ta del av Lewis funderingar.

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar