Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 17 september 2012

De anhöriga av Pelle Forshed

De anhöriga är ett seriealbum som innehåller åtta tecknade noveller. Tecknaren heter Pelle Forshed, och om hans bilder ser bekanta ut kan det vara så att de känns igen från serien "Stockholmsnatt" som publiceras i Svenska dagbladet. Pelle Forshed har bland annat arbetat inom hemtjänsten, och det är därifrån han har hämtat ämnen och inspiration för sina noveller, som kan sägas skildra ett vårdbiträdes vardag, främst då inom hemtjänst och äldreomsorg. Det handlar mycket om relationer mellan vårdtagare, vårdgivare och anhöriga. Barndom, ålderdom och döden är andra tunga ämnen som får ta mycket plats. Det är ofta svåra situationer som uppstår, med etiska avvägningar som måste göras. Känslor av skuld, skam och otillräcklighet finns hos både anhöriga och personal. Forshed skildrar vårdbiträdets vardag med både allvar, humor och insikt. Serieformen passar faktiskt rätt bra för ämnet som annars kan vara både tungt och invecklat...

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar