Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotektisdag 15 maj 2012

Nya trädgårdsböcker att inspireras och lära av

Odlarens handbok är en grundbok i trädgårdsodling. I boken förmedlar författaren André Strömqvist, som även är trädgårdshistorier, kunskaper om det mesta som gäller trädgårdsodling.
Boken tar upp kompostering, olika sorters gödsel, olika jordarter och jordförbättring samt växternas näringsbehov.
Ett kapitel handlar om förökning av växter, frösådd, sticklingar, ympning och delning av växter.
Vi får kunskap om hur och när det är bäst att plantera samt hur och när man ska flytta växter.
För den som vill anlägga en köksträdgård finns ett kapitel om vad man ska tänka på.
Metoder och tidpunkter för beskärning av träd, buskar och klätterväxter presenteras.
Problem med skadedjur och skadedjursbekämpning samt olika växtsjukdomar belyses.
Boken avslutas med en agenda för den årliga skötseln av trädgården.

För den som inte vill lägga ner mycket tid på att plantera nya växter varje vår är perenner räddningen. De återkommer varje år och blir ofta bara större och vackrare med åren.
Författaren, Susanna Rosén, har åkt runt i hela Sverige och fotograferat perenner till den här boken.
För de olika arterna finns angivet ursprung, blomningstid, färg, härdighet.
Ett avsnitt handlar om planering och plantering. Även skötsel och förökning beskrivs.
Boken är en bra introduktion till perennodling men den har även mycket att ge den vana odlaren. Boken avslutas med en lista på de trädgårdar som besökts.

Karin Berglunds Samtal om trädgården hos konstnärer, scenografer, författare, musiker, landskapsarkitekter är en mycket vacker bok.
I boken presenterar författaren 32 av Sveriges vackraste privata trädgårdar, både stora och små. Trädgårdsägarna berättar hur deras trädgård blev till, vilka förebilder de har haft, hur de har valt sina växter samt om hur deras trädgård blivit till. Boken innehåller ett stort antal fina foton att inspireras av.

Författaren, Inger Palmstierna, som är hortonom har tidigare skrivit ett antal trädgårdsböcker.  Hon arbetar även som journalist och fotograf.
Träd och buskar ska leva länge i trädgården vilket man bör tänka på då man planterar dem.
Träden och buskarna beskrivs utifrån härdighet, höjd och blomningstid. Boken innehåller både vanliga och lite mer ovanliga träd.
Mycket av materialet är från södra Sverige men boken innehåller även ett kapitel om odling av träd och buskar i norra Sverige.Trädgårdsamatören Stefan Gustafsson har en 1500 kvadratmeter stor sluttningsträdgård utanför Stockholm. I trädgården frodas en mängd växter, en del typiskt svenska och andra är växter som enligt experterna inte borde trivas i Stefans trädgård.  Författaren har dokumenterat trädgården genom fyra årstider. I boken ger Stefan Gustafsson sina bästa tips för varje årstid.
Stefans favoritväxter presenteras i slutet av boken.

Det är inte bara på landet som det ska vara grönt. Det har blivit populärt att odla i städerna. Asfalten ska blomma.
I Gatsmart odling ger författaren, Ulrika Flodin Furås, praktiska tips om odling på balkonger, kolonilotter och rabatter kring hyreshus. Boken tipsar om vad man kan odla och hur man odlar ur ett ekologiskt och miljömässigt perspektiv samt om hur man går till väga för att skapa en långsiktigt hållbar miljö.

En trädgård kan ge mycket både avkoppling och energi. I en trädgårdsmästares väg har trädgårdsmästaren Victoria Skoglund besökt tio svenska trädgårdar som hon har inspirerats av.
Victoria Skoglund driver sedan ett antal år handelsträdgården Zetas utanför Stockholm.
Författaren har samlat ett trettiotal av sina favoritväxter i boken. Dessa beskrivs noggrant och vi får även tips om hur de ska skötas.
/Katarina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar