Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 30 januari 2012

Nya tidskrifter

Inför det nya året har vi köpt in en del nya tidskrifter till stadsbiblioteket. Här kommer en kort presentation av några av dem. Informationen är hämtad från tidskrifternas hemsidor.

Kulturvärden
Intresset för vårt gemensamma kulturarv är något som engagerar många människor. Vi vill möta detta intresse genom att dela med oss av vår kunskap. Tidningen Kulturvärden innehåller lättillgänglig och inspirerande läsning om den kulturskatt som förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) och som ägs av oss alla. Läs om de byggnader, parker och miljöer som utgör vårt gemensamma kulturarv. Läs om arkitekterna som skapat dem och om de personer som i dag får deras verk att utvecklas och leva vidare.

MOJO
MOJO magazine is designed for those who truly love music, every month MOJO provides you with music’s greatest icons in exclusive encounters, while celebrating tomorrow’s stars today. A hand-compiled collector’s CD is free with every issue, while the definitive reviews section provides you with the ultimate buyer’s guide. All in all, MOJO adds up to the world’s finest music magazine.

Skriva
En tidning om skrivande. Går du och bär på en roman inom dig men har svårt att komma loss? Har du specialkunskaper inom ett område och vill skriva en fackbok? Har du en blogg som du vill utveckla och nå ut med till en större publik? Skriva vänder sig till både nybörjare och till dem som är vana att skriva. Tidningen innehåller guider och reportage samt författarnas egna knep.

Subaltern
Tidskriften Subaltern verkar tvärkulturellt i ett gränsland mellan filosofi, politik, litteratur och andra uttrycksformer. Siktet är inställt på kartans vita fläckar och uppdraget introducerande, ifrågasättande, folkbildande och inspirerande. Ambitionen är att föra en idédiskussion med högt i tak, och strikt eklektiskt varva etablerat och oetablerat, högt och lågt, teoretiskt och tillämpat, i ett försök att kasta ljus på det bortglömda och det ännu icke upptäckta.

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar