Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 14 november 2016

"The wonder" av Emma Donoghue

Författarens förra roman "Room" ("Inlåsta") blev en stor succé både som bok och film. "The wonder" utspelar sig på den irländska landsbygden under sista delen av 1800-talet. Hit kommer den engelska sjuksköterskan Lib, för att utföra ett uppdrag. Under 14 dagar ska hon vaka över den 11-åriga Anna, som sägs inte ha ätit på fyra månader. Familjen är djupt religiös, och vill att flickans tillstånd ska förklaras som ett mirakel.

Lib är en praktisk och rationell person. Hon har gått i lära hos Florence Nightingale och tjänstgjort under Krim-kriget. Hon är inte religiös och hon tror inte på mirakel. Hon ser det som sitt uppdrag att syna bluffen som hon är övertygad om ligger bakom fenomenet. Hennes teori är att flickan själv, eller någon i familjen smusslar in mat i hemlighet.

Lib märker snart att Annas familj utnyttjar ryktet kring flickans förmågor. Människor vallfärdar till deras hem för att träffa Anna, och överlämna gåvor. Lib och en annan sköterska turas om att vaka hos flickan dag som natt, och alla händelser dokumenteras. När en vecka gått utan att någon sett Anna äta, och hon fortfarande är vid god hälsa, börjar Lib tvivla på sitt omdöme...

Författaren har inspirerats av verkliga fall ur historien, där främst flickor har påståtts leva utan att äta. Tyvärr slutade många av fallen med att flickan avled av undernäring. Denna sanning - att ingen kan leva utan att äta, gör att den spännande historien ibland också känns kuslig och olustig...

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar