Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 30 juli 2014

"The Lemon Grove" av Helen Walsh

Den här romanen följer Jenn Harding, en engelsk kvinna i fyrtioårsåldern som offrat sin längtan efter barn för ett äktenskap med en man som redan har ett barn och inte vill ha fler. Under en semesterresa till Mallorca uppstår det en klyfta mellan Jenn och den femtonåriga styvdottern. Klyftan blir allt djupare då dotterns pojkvän förför Jenn och visar tecken på en attraktion till henne av ett starkare slag än något hon någonsin varit föremål för, vilket väcker en besinningslös förälskelse i henne. Hon rationaliserar sina handlingar då hon tillåter sin beundrare att gå allt längre. Som läsare tar vi huvudpersonens parti då det är denna karaktär vars tankar och motivationer vi sätts in i och lär oss att förstå. Men både modern och styvdottern har en starkt subjektivt styrd bild av varandra, en bild som långsamt suddas ut, både för huvudpersonen och för oss läsare, då dotterns aggression finner nytt objekt och modern lär sig att se en sida av dottern hon inte visste fanns.

Guardians Stephanie Merritt skriver i sin recension av "The Lemon Grove" att den har psykologisk substans. Hon beskriver berättelsen som ett komplext familjedrama och observerar att författaren ger symboliskt värde och betydelse åt miljön där dramat utspelas. Huvudpersonen berättar för oss vid ett tillfälle att i solens bländande sken tycks ingenting vara verkligt. Hettan tycks förhöja hennes känslointryck, och den reserverade engelska identiteten skalas bort och hon återupptäcker sitt yngre, mer instinktiva jag. Efter ett tag gör boken en vändning mot mörkare territorium och det blir svårt att se vem som manipulerar vem. Oavsett hur man dömer karaktärerna, som alla har uppenbara brister, är detta en tankeväckande, känsloprovocerande bok som lever kvar i minnet länge.

/Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar