Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekmåndag 19 november 2018

Vajlett och Rut av Karin Alfredsson

Miljön är Västerbotten runt 1950. Vajlett kommer som ny lärarinna till den lilla byn Granträskåsen. Här är pingströrelsen väldigt stark, något Vajlett direkt får erfara. Byns starke man besöker skolan och har åsikter om undervisningen. Psalmer ska sjungas och Kalle Anka ska bannlysas. Men Vajlett står på sig och håller emot, hon vill själv bestämma i skolsalen och hon tror inte på bestraffningar och aga. Hon har ett starkt socialt patos, och försöker hjälpa de barn som har det fattigt hemma, eller lång väg till skolan. Det är inte lätt att vara nykomling i byn, men som lärarinna har man en viss ställning, och möts med viss respekt. Vajlett inrättar sig i lärarbostaden, lever ett stilla liv med några få vänner och ägnar sin tid åt skolarbetet, brevskrivning och läsning.

Så flyttar Rut in i posthuset som ny postfröken och telefonist. Hon är annorlunda. Kommer söderifrån, ända ifrån Ångermanland. Hon är kortklippt och har en radiogrammofon. Precis som Vajlett blir hon ändå accepterad i byn tack vare sitt yrke. Vajlett fascineras av Rut, och de börjar umgås alltmer. Vajlett förstår inte riktigt sina känslor för Rut, men Rut förstår. Snart inleder de en kärleksrelation som absolut måste hållas hemlig i det lilla samhället.

Under läsningen tänker jag ofta på Sara Lidman; kanske är det de starka kvinnoporträtten och den norrländska miljön. Även Lidman skrev ju i Bära mistel om de svårigheter som homosexuell kärlek möttes av vid den här tiden.

/Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar