Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 24 augusti 2016

"Första lagen" av Joe Abercrombie

Joe Abercrombies nyskapande och kritikerrosade bokserie "Första lagen" har funnits på engelska sedan 2008 och dess publik har sedan dess vuxit, även i Sverige, där Damm Förlag givit ut den här fantasyberättelsen i svensk översättning. Abercrombies författande kännetecknas av omsorgsfullt tecknade personporträtt och tydlig karaktärsutveckling. Karaktärerna i "Första lagen" förändras hela tiden, växer, formas av de omskakande händelser de är med om och når allt större mognad under berättelsens gång. Vår förutfattade mening om karaktärerna omprövas, då de personer vi från början ser som hjältar visar sig ha en mörk sida och de till synes hjärtlösa visar prov på medlidande och varmhjärtat hjältemod. Abercrombies förmåga att omkullkasta de uppfattningar vi har om karaktärerna och se dem i nytt ljus är något som särskiljer hans böcker från annan fantasy. Att situationerna som karaktärerna hamnar i tvingar dem till oväntade lösningar gör dessutom handlingen njutbart svår att förutsäga.

"Första lagen" utspelar sig i en fiktiv värld som liknar Europa under medeltiden, både vad gäller hur långt man har kommit i den teknologiska utvecklingen och vad gäller dess samhällsstruktur, med dess feodalsamhällen enade under kungahus som tillsammans med kyrkan besitter den yttersta makten. Abercrombies värld heter Världscirkeln. Böckernas händelser sker mestadels i det mittersta riket, Unionen, som härjas av angrepp både från norr och söder. Kungen av Nordmännen, Bethod, kan bara skapa sammanhållning över Nordmarkens krigiska barbarstammar, med dess många klanhövdingar, genom att leda dem i krig mot en gemensam fiende. Från söder invaderar det mäktiga Gurkiska Imperiet, som påminner om det Osmanska riket. Till råga på allt finns det en kontinent öster om Unionen som hotar dess kust, och till väster finns spillrorna av det Gamla Imperiet med krigsherrar som strider om makten och innebär också ett hot så snart fraktionerna står enade under en kung.

 Ena delen av serien följer en brokig skara individer som samlats av magikern Bayaz för att lägga beslag på ett uråldrigt föremål som kan användas som ett slags övermäktigt vapen. Växelvis med deras expedition följer vi även Sand dan Glokta, en av kungens Inkvisitorer, utsänd för att få svar på en mordgåta och för att – i egenskap av att vara torterare – inte sky några medel för att försvara riket från inre och yttre fiender. Utöver Bayaz och Glokta består persongalleriet av Jezal dan Luthar, en fåfäng, adlig svärdsman som tävlar i fäktning innan han blir en av Bayaz följeslagare, Logen Niofingrar, en barbar som vill sona för all skada han orsakat, Collem West, en officer med en tendens att tappa kontrollen vid vredesutbrott, Hundmannen, luktkänslig medlem i Logens tidigare krigarskara, och Ferro, ärrad före detta slav ute efter hämnd. Böckernas många trådar tvinnar samman till en tät väv av sammanhängande berättelser, allt skildrat ur dessa huvudpersoners perspektiv. Att Abercrombie inte skyggar för att låta en huvudperson dö gör att man ända fram till slutet är genuint rädd att den karaktär man fäst sig mest vid inte ska klara sig. Varmt rekommenderad.

/Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar