Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 30 september 2015

"The watchmaker of Filigree Street" av Natasha Pulley

En del romaner som blandar genrer kan oavsiktligt ta läsaren ut ur berättelsen när boken växlar från en genre till en annan, som när en sekvens är alltför distraherande overklig för att vi ska kunna leva oss in i en berättelse som i övrigt ter sig verklig. Natasha Pulleys debutroman, som har inslag av såväl science fiction och steampunk som fantasy, växlar dock mellan genrer lika smidigt som den skiftar ton. Det är också ett bevis på författarens skicklighet att bokens många mysterier följer en röd tråd och att bihandlingarna mästerligt vävs samman med huvudhandlingen. Det är en roman med många teman, men främst intresserar den sig för vänskap och betydelsen ödet eller tillfälligheter har i våra liv. Huvudpersonen är Thaniel Steepleton, en anspråkslös telegrafist som blir nära vän med en japansk genialisk urmakare. Att Thaniel är en ljudkänslig synestet som hör olika ljud i färger och att urmakaren är klärvoajant och kan komma ihåg händelser innan de inträffat är två mycket betydelsefulla detaljer för den här berättelsen. Tillsammans med sina landsmän försöker Thaniel avslöja att hans japanska vän är en bedragare, vilket tär på hans samvete, då vännen skänkt honom en klocka som förvarnat om ett bombdåd och på så sätt räddat Thaniels liv. Hur starkt är deras vänskapsband och vad kan få det att brista?

Romanen är full av smittsam berättarglädje. Prosan är elegant och omsorgsfull.  Det finns en tydlig nyansrikedom i personporträtten som gör att bokens karaktärer blir mångfacetterade och levande för läsaren. Den säregna handlingen stimulerar fantasin och man längtar tillbaka till bokens värld så fort man lämnat den. Särskilt eggande är läsningen när handlingens fokus hamnar på karaktären Grace Carrow, en Oxfordutbildad fysiker som ser på Thaniels nya vän med oblida ögon och ser en fara i vännens fantastiska förmåga att kunna förana betydelsefulla framtida händelser. Deras två olika synsätt står i konflikt till varandra och utgör grunden för en dragkamp dem emellan där båda två söker bevis för sin syn på urmakaren. Det hela leder till en smart upplösning som förklarar mycket men ändå lämnar en hel del av mystiken intakt.

/Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar