Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 26 november 2014

Elfrida Andrée : "Complete Piano Works"

Under 1800-talet hade kvinnor nästintill obefintlig chans att bli tonsättare, än mindre att få erkännande för sina verk. Konventioner om kvinnans status i samhället gjorde gällande att om en kvinna skulle dedikera sitt liv åt att skapa musik var detta arbete, hennes livsverk, dömt att falla i glömska. Historien är full av exempel på konstnärer som, på grund av kön, etnicitet eller klasstillhörighet, mötts av den allmänna uppfattningen att verkligheten ser annorlunda ut än deras drömmar och aspirationer och att de därför aldrig kommer att bli ihågkomna för sin konst. Vi får förlåta tidigare generationer för att upprepade gånger ha misstagit sig, då det är svårt för människor att se hur verkligheten kan förändras när det inte finns tidigare exempel att luta sig mot. Domkyrkoorganisten Elfrida Andrée (1841-1929) hittade sitt kall i en konstform inom vilken bara män kunde hoppas på att nå erkännande. Idag kan vi lyssna till hennes samlade verk och vara djupt tacksamma att hon följde sin inre passion istället för att sluta sig till den konformitet och de förväntningar som omgav henne.

På albumet "Complete Piano Works" återger Oskar Ekberg med beundransvärd känslighet Andrées odödliga toner. I CD-häftet som medföljer albumbet kan vi läsa att Andrée, som faktiskt under sin livstid nådde erännande som kompositör av vokal, symfonisk, kammar- och orgelmusik, var en "pionjär inom den än idag pågående kampen för att låta kvinnors insatser inom musikllivet tillmätas lika stort värde som männens". Biografin "Elfrida Andrée : ett levnadsöde" av Eva Öhrström, som finns att låna på de flesta av Sveriges folkbibliotek, berättar engagerande om Andrées liv och upplyser om hennes livsgärningar. Även om det samhälleliga motstånd som mötte hennes kamp för kvinnans status i yrkeslivet är frustrerande att läsa om, finns också styrka att hämta i hennes kampvilja och vägran att ge upp, vilket befäster att gamla erfarenheter kan erbjuda nya lärdomar.

/Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar