Tips och tankar kring böcker, läsning, musik och film från Karlskronas bibliotekonsdag 8 oktober 2014

Böcker om fika

På andra sidan Nordsjön ter sig vårt fikande som något nästan exotiskt. Hur långt tillbaka i tiden traditionen att fika sträcker sig är svårt att säga, men säkert är att kaffet, som föranledde fikatraditionen, har sitt ursprung i östra Afrika och spreds från arabvärlden till Europa genom Venedig i slutet på 1500-talet. Under renässansen var Venedig, liksom New York är idag, den handelsstad som var rikast på kulturell mångfald, en gynnsam konsekvens av ett dynamiskt utbyte av varor och information mellan öst och väst som ledde till vetenskapliga framsteg men också till mer mångsidig konst och kultur – därtill rikare mat- och drycktraditioner. Till Sverige kom kaffet i slutet på 1600-talet och blev kolossalt populärt i mitten på 1800-talet. Detta trots att kaffedrickandet i allra första början måste ha betraktats som osvenskt (de kulturinslag som uppstod efter att vi importerade brännvin från Tyskland och potatis och socker från Amerika var på samma sätt främmande innan de etablerades). Bakåtsträvande krafter såg på kaffets intåg i landet med rädsla – först sades att brännvinshandlarna skulle förlora intäkter, sedan att valuta skulle hamna utanför landet – och Sverige försökte länge, periodvis framgångsrikt, totalförbjuda kaffet. Det är svårt att tänka sig Sverige utan kaffe, en dryck vi har öppenhet för kulturella influenser utifrån att tacka för. I samband med att det nyligen var kanelbullens dag, vilket uppmärksammats med ett roligt quiz i Dagens Nyheter, följer här en lista på böcker om fika.

"Delicious" av Roy Fares (2014)
Ett av kapitlen i "Delicious", vars recept är ämnade för höst- och vinterfika, har titeln "Fika, friends and a horse cake". Den prisbelönta konditorn använder sig av traditionella recept men med en egen twist. Fares verkar vilja att vi ska skämma bort oss och det är svårt att argumentera mot det.

"Fika" av Lisa Johansson (2011)
Lisa förklarar varför fika är så viktigt för oss, att fikandet innebär att vi ger av vår tid för att njuta tillsammans. Många kakrecept här, en del tålamodskrävande, andra mer snabbfixade.

"Påtår" av Anna Braw (2008)
En bok om kyrkkaffe. Informationsrik, även om författaren knutit an mycket information till kyrkan. Förutom olika recept består boken av en salig blandning information om fikande och kaffets historia.

"Fikadags" av Elisabet Andréasson (2007)
Boken har undertiteln: "Kaffebrödrecept och kaffehistoria från Sverige, Norge och Danmark". Enkla recept. Få ingredienser för att få fram något mycket njutbart kan gälla både för den här boken och för recepten ifråga. Boken uppnår sitt syfte: entusiasmen smittar, man blir fikasugen.

/Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar